Vím já kostelíček

Kontaktní osoby:
Brůnová Kristina
Hejtmanská Denisa

739 000 278

vimjakostelicek@seznam.cz

Úvod

Varhany Heřmanice

Adopce píšťal představuje jednorázový příspěvek na opravu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Heřmanicích bez dalších závazků pro dárce. Tabulku píšťal k výběru najdete zde.

Převodem peněz na účet veřejné sbírky s číslem 131-1324193309/0800 a variabilním symbolem 333 můžete přispět na opravu vybrané píšťaly nebo i celého rejstříku.

Všichni, kteří si adoptují jednu nebo více píšťal, dostanou na památku náš originální certifikát a jejich jméno bude uvedeno na pamětní tabuli umístěné na kůru kostela v Heřmanicích.